top of page

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2020/21

Skanderborg Håndbold har afviklet sin årlige generalforsamling i Klubhuset på Almuevej den 25. nov. 2021


Det var generalforsamling nr. 39, og min formandsberetning nr. 34, siden sammenslutningen af Vrold Idrætsforening og Skanderborg Boldklubs Håndboldafdeling den 1. april 1982 – der er således 40-års jubilæum den 1. april 2022.


Billede: Formand Jens Christensen

Klubben

Vi fastholder det historiske vingesus ved at afholde generalforsamlingen i det hus, som nogle før os opførte med egne hænder og med tankerne om at skabe noget stort herude.

Der er dog kræfter i gang for at omdanne hele området til boliger. Det er kommunal jord og også Klubhuset er ejet af Skanderborg Kommune – men vi har fortsat driftsansvaret for stedet.


I forbindelse med planerne om udviklingen af Fælleden som et større Idræts- og samlingscentrum, har tankerne om en mulig medfinansiering fra nogle af brugerne været bragt på bane, og det har også indgået i valgkampen.

Vi henvendte os allerede i maj 2020 sammen med Smuk Fest til kommunen med den problemstilling der ville være for os og for Smuk Fest, hvis pladsen ikke blev bevaret.

For vores vedkommende ville det være festivalindtjeningen på ca. 225.000 – og for Smuk Fest hele det store spørgsmål om, hvor skal sponsorteltene være? og det at begrænse arealerne for dem, samtidig med at der er givet tilladelse til flere gæster, ikke just harmonerer.


Vi er nu i gang med den 6. sæson i Fælledhallen, og må helt klart sige at de bedre muligheder kan ses på hele klubben. Selvom 3 haller skulle være et godt udgangspunkt for alle træninger så har vi stadig et betydeligt antal træningstimer i M.B. Hallen, N.E. Hallen, Borgernes Hus i Veng, Virring Hallen og Klank Hallen.


Klubben er i dag Jyllands største håndboldklub – med over 600 medlemmer.

Vi er glade for de nye muligheder, men der er stadig mange udfordringer med de overordnede mål om at skabe et samlingssted for hele idrætten og dermed for klubbens mange medlemmer, som er tilknyttet de forskellige hold. Selve afviklingen af de store kampe med ligaherrer og ligakvinder går rigtig fint – men det skyldes også primært vores egen ageren, hvor den skare af frivillige vi nu har, virkelig fungerer godt. Koordinering mellem grupperne går bedre, men skal hele tiden være i fokus.


Den sportslige del

Sæsonen 2020/21 var sportsligt helt i niveau, da sæsonen sluttede efter at kampene var gennemført, men hvor vi i den største del af perioden ikke kunne lukke tilskuere ind i hallerne.


Santander Final4, som vi i sidste sæson havde kvalificeret os til, blev aflyst og erstattet af semifinale og finalekampe i september 2020. Vi mødte hjemme TTH og tabte i semifinalen.

I turneringen sluttede vi på 3. år med en flot 6. plads i grundspillet og en 4. plads i vores slutspilspulje efter en sæson, hvor der virkelig også blev forsøgt på at få nogle af vore unge talenter integreret. Et arbejde som Nick Rasmussen og trænerteamet lægger meget vægt på, og som de gør rigtigt dygtigt.


Kvinderne som igen var udråbt til nedrykningskandidat, klarede sig også fint og lå på en 13. plads, da grundspillet var færdigt. I kvalifikationsspillet endte de som nr. 4 og lod Horsens Elite om at spille gyserkampen mod vinderen af opgøret mellem nr. 2 og 3 i 1. division.

Fra ungdomssiden er det svært at sammendrage noget om de sportslige resultater med en stort set ikke eksisterende sæson, men Jacob Overby og Lars Bang kunne berette om de aktiviteter der har været gennemført – bl.a. med markhåndboldens indtog i Vrold.

Ligesom Peter Frederiksen uddybede den sportslige sæson for Kvinderne i Bambusa-ligaen, som ikke vandt de mange kampe, men vandt de rigtige.


Den økonomiske del

I vores regnskab for 19-20 kom vi i mål ved hjælp af lønkompensation for hjemsendte spillere og medarbejdere samt en eftergivelse af ansvarlig lånekapital på kr. 400.000.

I dette års regnskab er det først for 1 uge siden vi har fået svar på vores kompensationsansøgning, som der har været arbejdet med siden april måned 2021.


Det gør så, at vi igen kommer med et tåleligt resultat på et underskud på ca. 260.000. Heri er indeholdt en hensættelse på kr. 100.000 til ikke påviste udgifter p.t, men hvor der kan forventes at komme betalinger der hører til i 20-21 regnskabet.


Samlet omkring økonomien set over de 2 år, hvor Coronaen har været en del af dagligdagen og en stor udfordring for foreningens aktiviteter, må vi sige at tilskudsordninger i forhold til HSE og KSE har betydet at vi næsten er i balance, og på trods af manglende festival i 2020 har DIF/ DGI pulje betydet, at UU næsten er i balance.

Det faktum, at det har været udefra kommende forhold der har givet denne balance, er også én af baggrundene for de ting, som startede op midt på foråret 2021, og som resulterede i

Skanderborg Aarhus Håndbold


Sammenlægningen med Århus Håndbold

HSE-formand Kurt Møller fik i marts måned en henvendelse fra Jørgen Noes, formand for Århus Håndbold, som blev starten på en række meget fortrolige og tætte møder med repræsentanter fra SH og Århus Håndbold.

Efter at grundspillet i HTH-ligaen var færdigspillet den 3. april, blev der afholdt et pressemøde 1. påskedag, hvor man forinden havde informeret spillerne på de 2 mandskaber om det fremtidige samarbejde.


Dette samarbejde tager udgangspunkt i et ligeværdigt ejerforhold mellem Skanderborg Håndbold og Støtteforeningen for Århus Håndbold.

Licensen ligger i Skanderborg Håndbold, hvor spillerne også er medlemmer – og Århus Håndbold erklærer sig konkurs.


Målet er stadig deltagelse i slutspil – forøgelse af tilskuertallet og sorte tal på bundlinjen.

Det er Skanderborg Aarhus Håndbold der skal fremskaffe den nødvendige økonomiske kapital, der ventes at ville komme i nye kontraktreglementer, og hvor Skanderborg Håndbold skal sikre sig at have positiv egenkapital for at fastholde licensen og have tilladelse til at have Kvindeligamandskabet i ligaen og være kontraktklub for dette mandskab.


Afslutning

Her til slut en stor tak til de mange der har holdt ved i klubben igen i år, og også en stor tak til de mange nye hjælpere der hele tiden kommer til i UU – HSE – KSE og i forbindelse med kampe i Fælledhallen.


Uden disse frivillige kræfter og det som de giver os af DNA, ville det ikke være muligt. Den opbakning og den entusiasme gør at vi også stadig skiller os ud som en speciel og meget omtalt klub i hele Håndbold Danmark. At vi samtidig er den største håndboldklub i Jylland og den 5. største i hele landet er også værd at bemærke.

Mange tak til bestyrelsesmedlemmer – trænere – frivillige – veteraner – fanklubmedlemmer og tilskuere til vore kampe.


Ved valget blev Lotte Munch, Økonomiansvarlig og Jens Christensen, formand genvalgt til bestyrelsen. UU er repræsenteret i bestyrelsen ved Jacob Overby og Kvinder ved Peter Frederiksen.


Skanderborg, den 25. nov. 2021

Jens Christensen, formand


Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page