top of page

Referat af generalforsamling 23. November 2023

Referat og beretning:


Det er beretning nr. 41 og min formandsberetning nr. 36.


Jeg har opdelt i følgende punkter:


1. Klubben

2. Den Sportslige del

3. Den økonomiske del

4. Samarbejde med andre om udvikling

5. Afslutning


Klubben

Vi fastholder det historiske vingesus ved at afholde generalforsamlingen i det hus, som nogle før os opførte med egne hænder og med tankerne om at skabe noget stort herude. Tegningerne til en hal lå der sågar også før vi andre kom til.

Hele området herude er nu sat til salg af Skanderborg Kommune, som i et udbud er prissat til godt 11 mill. kr., og hvor der kan forventes at komme boliger på hele området. Det er kommunal jord og også Klubhuset er ejet af Skanderborg Kommune – hvor vi dog har haft driftsansvaret for stedet.


Vi ved, at vi også i 2024 kan afvikle festival på området og måske også i 2025, men vi må forvente og indstille os på, at den epoke som området har haft, vil slutte.

I forbindelse med tankerne om udviklingen af Fælleden som et større Idræts- og samlings centrum, har Skanderborg Kommune budgetlagt, at værdien af denne jord, til et salg til boligformål skal andrage godt 11 mill. kr. Pengene skal bruges som medfinansiering af de planer, der er til udviklingen af Fælleden Sport 3, hvor det første synlige er de anlagte baner til MTB, som er taget i brug.


Vi henvendte os allerede i maj 2020 sammen med Smuk Fest til kommunen med den problemstilling der ville være for os og for Smuk Fest, hvis pladsen ikke blev bevaret, og det vil fortsat være et tema for os i forhold til kommunen.

For vores vedkommende vil det være festivalindtjeningen på ca. kr. 250.000, og for Smuk Fest hele det store spørgsmål om, hvor sponsorteltene skal være, og det at begrænse arealerne for dem – samtidig med at der er givet tilladelse til flere gæster – ikke just harmonerer.

Smuk Fest i 2022 og 2023 viste dog, at der ikke er tilsvarende brug for teltpladser, som det tidligere har været.

Vi har en opsigelsesfrist af forpagtningsaftalen på 1 år, så der bliver også Smuk Fest i 2024 på baneanlægget i Vrold.


Selvom 3 haller skulle være et godt udgangspunkt for alle holds træning, så har vi stadig et betydelig antal træningstimer i M.B. Hallen, N.E. Hallen, Borgerens Hus i Veng, Virring Hallen og Klank Hallen.

Vi er glade for de nye muligheder, men der er stadig mange udfordringer med de overordnede mål om at skabe et samlingssted for hele idrætten, og dermed for klubbens mange trænere og frivillige, som er tilknyttet de forskellige hold, samt de mange, som følger mange af holdene og tilbringer mange timer i Fælled hallen. Her er vi med i arbejdet med at forsøge at skabe udviklingen af fælleden som det samlingspunkt, som byrådet med Frands Fischer i spidsen, taler om for hele idrætten. Vi er mere fokuseret på at få udfyldt de rammer vi savner at have i form af især samlingspunktet om en Cafe/kantine eller hvad det nu skal være af betegnelse.


Det arbejde har nu været i gang i flere år og her blev et samlet oplæg afleveret af idrætten med Skanderborg Idrætsråd som tovholder, og hvor DGI har været projektstyrer. Sidenhen har Skanderborg Idrætsråd dog trukket sig fra arbejdet og nærmest nedlagt sig selv, således at det nu er de involverede klubber og foreninger, der er med i arbejdet.

Dette arbejde, hvor fase 1 har været MTB Banerne, indeholder en ny indgang – sportens indgang samt samlingslokaler for klubaktiviteter for brugerne – primært fodbold og håndbold – er med i denne del af projektet.


Om økonomien i kommunen – salg af jorden herude – samt tilskud fra fonde til et sådant projekt, kan lade sig gøre, vil afgøre om projektet kan gennemføres. Salget af jorden er en meget væsentlig del af at få den første del af det store projekt i gang, hvor der også er flere haller og aktivitetsmuligheder på tegnebrættet.


Det er ikke rigtig lykkedes med at få Caféen med den nye forpagter til at fungere optimalt set med vores og fodboldens øjne. Her kunne kommunen godt være en mere aktiv medspiller, således at betingelserne for at få en fornuftig drift i fritiden for caféen, kunne lade sig gøre.


Selve afviklingen af de store kampe med ligaherrer og liga kvinder er går rigtig fint – men det skyldes også primært vores egen ageren, hvor den skare af frivillige vi nu har, virkelig fungerer godt. Koordinering mellem grupperne går bedre, men skal hele tiden være i fokus.


Vi er en klub med mest fokus på elite, men uden en bredde kan en elite ikke skabes – det er vi helt opmærksomme på, så derfor er vi også samtidig en bredde klub.

Det giver en masse dynamik, at så mange så gerne vil hjælpe til og være med omkring det enkelte hold. Det er det overskuelige der arbejdes efter, hvorimod det andet i forhold til den hele klub, ikke er så håndgribeligt og derfor kommer mere i 2. række.

Vi har i klubben en udstrakt frihed til at agere og det kan koste på sammenhæng og fælles forståelse.


Den nye struktur i klubben med 3 generalforsamlingsvalgte til bestyrelsen – formand – næstformand og økonomiansvarlig, og som så derudover består af et medlem udpeget fra HSE/SHEA – DSE og UU, skal finde sine ben at stå på.

Koordinering af aktiviteter samt en fælles forståelse af den ”hele” klub er en proces som nok aldrig slutter, men som stadig kan forbedres, og det har vi set eksempler på i den seneste periode, at der virkelig er behov for.

Det arbejde har vi taget fat på i den samlede bestyrelse. Vi er enige om, at der er rigtig mange fælles værdier – der er rigtig mange dygtige og kompetente folk i de ansvarlige udvalg, men det der skal arbejdes på og efter, er at finde de fælles værdier – det er dem, som er baggrunden for det niveau vi har i hele klubben.


Det med de fælles værdier og respekt for hinanden fik vi taget hul på, da vi hyrede Christian Bach som tovholder til at skabe en fælles forståelse – dels blandt vores mange trænere og frivillige på de forskellige niveauer, men også at få det bredt videre ud til de enkelte årgange og de aktive forældre, der er der.

Det er ikke et arbejde der er sluttet.


Samtidig med at vi præsenterede nogle af disse tanker i foråret blev klubben også begunstiget af at Auras Frivillig pris gik til Signe Hangaard Thomsen. For dette fik klubben en præmie på kr. 25.000 og Signe fik kr. 5.000 som hun efterfølgende donerede til klubben. TAK for det Signe


SHEA er en selvstændig forening, men også her findes stærke kræfter i bestyrelsen og sportslig er der stort sammenhæng med klubben. SHEA er meget agtet for sit elitearbejde og det giver også muligheder for plus værdier for hele klubben.

Vi har ikke SHEA økonomien inde over vores bestyrelse, men det at se på det som en helhed, har stor værdi for hele Skanderborg Håndbold.

Vi har dog omkostningerne til turneringsafvikling for de 4-5 SHEA hold indeholdt i Skanderborg Håndbolds regnskab, så derfor giver det mening at vi får skabt bedre sammenhæng mellem hvem der bestemmer udgiftsniveauet og hvem der skal sikre økonomien til dette.

Det vi lægger op til fra bestyrelsen i forhold til vedtægtsændringer indbefatter, at vi i stedet for Herresenior elite vil have SHEA til at være repræsenteret i klubbens bestyrelse, ligesom vi vil have et medlem udpeget af bestyrelse til at være med i SHEA bestyrelse.


Den sportslige del

Sæsonen 2022-23 var sportslig meget tilfredsstillende og vel på det højeste niveau i klubbens historie målt på resultaterne for vores SHEA mandskabet – Kvinde- og Herreliga mandskabet i SAH.

Herreligamandskabet SAH endte for 4 år på en 6. plads i grundspillet og blev nr. 4 i deres slutspilspulje.

Mandskabet havde via placeringen året før adgang til Europa League, og hvor holdet virkelig fik prøvet sig selv af på kampe og kvalitet. Endte på en flot 2. plads i puljen efter en mere end godkendt præstation.


Kvindeligamandskabet endte på en 12. plads i grundspillet med 11 point og i kvalifikationsspillet på en 4.plads med 4 point, og hvor den legendariske Cigaræske blev taget i brug i sidste kamp i dette spil imod Ajax. Her blev det til en klar sejr og dermed fortsat deltagelse i kvindeligaen.

Peter Frederiksen vil også komme ind på Kvindeligaen i sin beretning.


På ungdomssiden – som indbefatter SHEA holdene var der i samtlige rækker meget fine placeringer og deltagelse, og hvor SHEA ligapigerne i U17 og U 19 begge hjemtog guldmedaljer ved de afsluttende mesterskabsspil, og U19 drengene fik en bronzemedalje med deres 3. plads ved DM.

Antallet af SHEA spillere på ungdomslandsholdene er også i den sidste sæson meget imponerende, og hvor vi kan måle os med de andre flagskibe i Dansk Håndbold.

Jesper Ingø fra UU vil komme nærmere ind på øvrige UU-aktiviteter fra året.


Den økonomiske del

Regnskabet for året udviser et overskud på 365.568 kr.

For at komme til dette positive resultat har der dog været en række ekstraordinære hændelser, som har gjort at vi er kommet i mål med et positivt resultat.


Vores samlede resultat for Smuk Fest 2022 blev slet ikke som forventet på Kærligheden, hvorimod resultatet i Vrold var som forventet.

Selve driften af ungdomsholdene – her skal læses SHEA holdene – kunne ikke modsvares af de indtægter der tidligere er gået fra festivalen til at finansiere driften af de 4 hold.

Dette kunne så udlignes af, at vores Venne-afdeling over flere år havde opsamlet en formue, således at der kunne overføres hele 400.000 kr. herfra til ungdomsdriften.

Fra familien Frandsen skete der en eftergivelse af deres ansvarlige lån på kr. 300.000, som så påvirker driften med det samme beløb, men fragår derfor også som en del af de ansvarlige lån.

Fra Jens Christensen Holding har der været en nedsættelse af renter af ansvarlige lån med godt 100.000 kr.

Disse forhold tilsammen har betydet det positive resultat på 365.568, således at vi fortsat har en positiv egenkapital på nu 324.000 kr.


Samarbejdet med SAH/ Skanderborg-Aarhus Håndbold

Efter at Skanderborg Håndbold og det tidligere Århus Håndbold lagde deres 2 mandskaber sammen før sæson 2021/22 via en konkurs af Århus Håndbold har denne 2. sæson været en noget anden historie end den første sæson, som havde en mere kaotisk opstart og forløb, hvor tingene lige skulle falde på plads.

På den håndboldmæssige front har den været fortsat med Nick Rasmussen i spidsen – samspillet med SHEA og ellers kampafvikling som aftalt i sammenlægningsaftalen.

Der er nu en prof. Ledelse, der også tager sig af en række af de ting vi selv var en del af som frivillige, og det er den vej det vil gå på dette niveau.


Vores frivillige er meget værdsatte og her er det måske mest tydelige aftryk, at tidligere Skanderborg frivillige fylder, men det hele fungerer i god fred og fordragelighed.

Efter en sæson med flotte sportslige resultater endte SAH regnskabet også med sorte tal på bundlinjen – hvilket har været ét af målene for bestyrelsen og for ledelsen i klubben.

Det må siges at være rigtig godt gået, når vi tager i betragtningen, at deltagelse i den europæiske turnering medførte omkostninger på over 1 mill.


Afslutning

Her til slut en stor tak til de mange, der har holdt ved i klubben igen i år, men også en stor tak til de mange nye hjælpere der hele tiden kommer til i UU – Kvinde-liga og SAH og i forbindelse med kampe i Fælledhallen.

Ved årets frivillig fest blev det dette år til en hyldest til Kirsten og Ole Martin Kristensen for deres indsats ved bl.a. kampafvikling og festival igennem alle årene. Inger havde fundet gaven til dem – og som en ekstra kåring af en frivillig havde Inger også købt en gave til Jens Christensen.

Tidligere er det Jytte og Vagn, Ann og Carl, Aase og Frank, Charlotte og Henrik Lyngby samt Frits Jensen, der her modtaget denne hæderspris.


Uden disse frivillige kræfter og det som de giver os af DNA, ville det ikke være muligt at drive klubben. Den opbakning og den entusiasme gør, at vi også stadig skiller os ud som en speciel og meget omtalt klub i hele Håndbold Danmark. At vi samtidig er den største håndboldklub i Jylland og på Fyn, og den 5. største i hele landet, er også værd at bemærke.


Mange tak til bestyrelsesmedlemmer – trænere – frivillige – veteraner og tilskuere til vores kampe til såvel Elite som bredde kampe.

Sluttelig en tak til Mai-Britt Soo for sin rolle som Næstformand siden 2019, samt til Signe Hangaard Thomsen for sin rolle som UU-medlem i bestyrelsen frem til 30.6.2023


Jens Christensen, formand

Skanderborg, den 23. november 2023


Referat fra generalforsamlingen i Klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent

Jens Christensen blev valgt som dirigent, hvor han konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Beretninger: Klubben – senior kvinder – senior herrer og ungdom

Jens Christensen aflagde (ovenstående) beretning for klubben –

Peter Frederiksen aflagde beretning for Kvindeligaen og dameafdeling i øvrigt, hvor han kunne konstatere, at ved sæsonstart var der 3 damehold, men ved afslutning af sæsonen var der kun Kvinde-liga holdet tilbage.

Men igen et godt år for Ligamandskabet, der fastholdt sin plads i ligaen, og hvor samspillet med SHEA U17 og U19 var begyndt at tage til i sæsonen.

Der ligger forude nogle udfordringer i forhold til planer fra Divisionsforeningen omkring Next Level, hvor ét krav kan blive at Ligakvinderne skal drives i selskab. Det vil medføre nogle ekstra udgifter uden at vi kan se, at det modsvares af tilsvarende indtægter.

Jesper Ingø aflagde beretning for UU, hvor han omtalte vores store deltagelse ved Partille Cup – vi var den mest vindende klub ved disse mesterskaber, hvor der også var rekordtilmelding fra SH. Stor succes også med Fælled Cup og håndboldskolen. Medlemstallet har været stabilt på godt 600 de seneste 4 år – i dag er der 650 medlemmer.

3. Regnskab

Per Jensen fra Revisions-Partner gennemgik tallene i regnskabet, som udviste et overskud på 365.568 og en egenkapital på 324.000. Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

Inden indkomne forslag, men forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget

5. Plan for den kommende sæson – 2023/2024 – 2024/25 drøftes

Her blev der drøftet nogle af elementerne i Next Level for ligakvinder, samt mulighederne for yderligere og tættere samarbejde med SHEA pigeholdene U17 og U19, som er helt afgørende for ligakvindernes muligheder og succes. Der arbejdes efter at kunne fastholde ny-oprykkede talenter i 2 år som seniorer.

UU har opgaver i forhold til organiseringen af udvalgets arbejde, samt bedre kommunikation mellem de forskellige alderstrin samt den fælles forståelse af ”den hele” klub.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisor.

På valg er: Jens Christensen, formand og Lotte Munch, Økonomiansvarlig.

Genvalg af Jens Christensen og Lotte Munch. Jens påpegede at bestyrelsen over de næste 2 år skal se efter et generationsskifte af formanden.

Næstformand Mai-Britt Soo træder ud af bestyrelsen, hvorfor der også skal være valg af ny næstformand – for 1 år.

Heidi Olivarius blev valgt som næstformand for 1 år uden modkandidat.

Jesper Koch blev valgt som suppleant for 1 år og deltager i bestyrelsesmøderne.

Tom Kristensen blev udpeget som repræsentant i SHEAS bestyrelse.

7. Eventuel

Ingen kommentarer til dette punkt, men igen ros til Frits Jensen for en kop kaffe og Rullepølsemadder med pynt, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.


For referat: Jens Christensen

Seneste blogindlæg

Se alle

留言


bottom of page