top of page

Herrerne fra Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold fusionerer

Sammen er vi stærkere – Fusion mellem herreholdene fra Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold en realitet.


Skanderborg Håndbolds ligaherrer og Århus Håndbolds ligaherrer – 2 hold med en mangeårig historie – har i mange år været en del af Herrehåndboldligaen og Final4 turneringen. I stedet for at konkurrere på points på banen, og om sponsorer og tilskuere udenfor, forenes kræfterne nu, for, over en 3-årig periode, at tage kampen op mod rækkens absolutte top, med en klar fremtidig målsætning om fast at tilhøre top-5.


Et samarbejde mellem Århus og Skanderborg er kendt på en række områder som varmeforsyning – brandvæsen – erhvervssamarbejde – turistsamarbejde og nu også på håndboldområdet.


Usikkerheden om fremtiden, ikke mindst med COVID 19 som ukendt faktor, kræver en professionel overvejelse i en virksomhed i kultur- og underholdningsbranchen. Ligeledes skal det være en ambition i enhver håndboldklub at tilhøre toppen af Ligaen. Vel at bemærke en liga, hvor interesse og involvering fra sponsorer og tilskuere forventes at stige eksplosivt med de absolutte topklubbers oprustning.


Historien viser tydeligt, at det i de senere år har været en stor udfordring blot at snuse til toppen af Dansk Herre håndbold. Ligeledes har det undervejs givet store udfordringer at tilvejebringe den nødvendige økonomi – blot for at ende på et sportsligt niveau lige omkring top-8.


Og så dukker COVID19 op, og forøger usikkerheden for den fremadrettede drift. Allerede nu har det været en forudsætning for driften i indeværende sæson, at spillerne er gået ned i løn.

Professionel håndbold afgøres af størrelsen på den kommercielle del af forretningen. Begge klubber har hidtil leveret mere end budgettet berettiger til i form af flotte placeringer i turnering og pokalturnering – sammenlignet med klubber med væsentlig større økonomi.


Men… udfordringerne med at vokse yderligere synes svær – ikke mindst set i lyset af en hel sæson uden tilskuere og sponsorer ved hjemmekampene, som afsæt til de kommende forhandlinger ved forlængelser af sponsorater mm.


Gennem de senere år har både Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold nærmet sig mod et sammenligneligt niveau. Begge slutspilsdeltagere i den nedre ende af tabellen, og begge med store udfordringer med at tilvejebringe kapital for at fastholde niveau, men også komme videre til det næste niveau.


I begge klubber har bestyrelserne, uafhængigt af hinanden, arbejdet med fremtiden og eventuelle nye muligheder. Med mandat fra bestyrelsen henvender Århus Håndbold sig til Skanderborg Håndbold, og herfra var det umiddelbart et ja til spørgsmålet om at deltage i samtaler, med henblik på at arbejde mod en fusion. Faktisk havde spørgsmålet om samarbejde med andre tidligere været et tema i Skanderborg Herre Elite og bestyrelsen.


En kort, organiseret og struktureret møderække blev aftalt, og det førte hurtigt videre i en fusion af herreligaholdene i Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold til Skanderborg Aarhus Håndbold


De overordnede rammer for fusionen er følgende:

 • Der er tale om en 50/50 fusion

 • Bestyrelsen består af 4 personer fra hver klub

 • Navnet er Skanderborg Aarhus Håndbold

 • Licensen til det fremtidige hold er Skanderborg Håndbolds. Det indebærer at Århus Håndbold, ifølge DHF’s love, samtidig trækkes fra HTH Ligaen ved grundspillets ophør. Hermed ophører Århus Håndbold.

 • Der etableres én samlet administration.

 • Holdet sammensættes således, at spillere fra Århus Håndbold forstærker det eksisterende hold i Skanderborg Håndbold

 • Træner for holdet bliver Skanderborgs nuværende træner, Nick Rasmussen

 • Ny klubfarve er ren marineblå – udebane ren hvid

 • Der spilles kampe på hver af de eksisterende hjemmebaner.

 • Alle frivillige fra begge klubber tilbydes at følge med over i det nye selskab.

Fordelene ved fusionen ser vi som følgende:

Sportsligt:

 • Et klart højere sportsligt niveau opnås ved sammenlægning af trupperne i år 1.

 • Kampen om pladserne skærpes, med højere kvalitet til følge.

 • Udvidelse af den samlede trup er til en væsentlig lavere omkostning end ved 2 fulde trupper.

 • Styrkelse af den samlede medicinske stab.

 • Hele træner- og lederdelen kan udføres af 1 set-up.

Økonomisk:

 • Lavere totale omkostninger ved sportsligt set-up

 • Mulighed for at fastholde talenter længere end i øjeblikket.

 • 1 samlet administration

 • Lavere totale omkostninger ved afvikling af VIP og kamp.

 • Særligt Århus Håndbold har haft uforholdsvis store omkostninger tidligere.


Mulighed for en stærkere salgsindsats fremadrettet.

Sponsorer:

 • Betydelig større netværk, da netværk fra såvel Skanderborg som Aarhus fortsættes.

 • Mulighed for, som sponsor, at købe ind på et Østjysk hold med en deraf følgende bredere målgruppe

 • Større mulighed for nationale sponsorer

 • Større tilskuer opbakning.

 • Større regional og national nyheds eksponering


For den nye ledelse er der en entydig og klippefast tro på det nye set-up. Ligeledes håber vi på, at den nuværende fantastiske opbakning, vi nyder fra Sponsorer og fans, vil fortsætte til det nye hold.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page